1.header.png 2.header.png 3.header.png 4.header.png 5.header.png 6.header.png 7-.jpg 7.header.png 8-.jpg

Sportiviteit & respect

Amsterdam is een warm pleitbezorger van het gedachtengoed achter de KNVB-campagne voor respect & sportiviteit. Spelers, supporters en begeleiders zijn ambassadeurs van hockeyclub Amsterdam. Wij gaan altijd en voluit voor de winst, maar nooit ten koste van anderen. Dat doen we onder meer door

Positief te coachen tijdens trainingen


Positief te coachen tijdens wedstrijden


Ons te gedragen langs de lijn


En alle mooie woorden ook echt in praktijk te brengen