1-.jpg 2-.jpg 3-.jpg 4-.jpg 5-.jpg 6-.jpg 7-.jpg 8-.jpg

Contributie

Hier vindt u:

1. De contributiebedragen voor het lopend seizoen

2. Het bankrekeningnummer voor contributiebetalingen

3. Informatie over beëindiging lidmaatschap

4. Restitutie contributie

5. Informatie over verzekeringen

6. Hoe de contributie wordt geïnd

 

De contributies van de leden kunnen jaarlijks aangepast worden. Afgelopen jaar heeft de club geïnvesteerd in twee nieuwe watervelden en sproei-installaties. Mede daarom wordt dit jaar afgeweken van een verhoging op basis van de inflatie. Zoals op de ALV van 22 juni 2009 is afgesproken, worden de kosten voor de vereniging (velden, clubhuis, trainers) afgedekt door de contributies.

De contributies voor het seizoen 2018-2019 zijn zichtbaar in onderstaand overzicht. Dit jaar is er voor de jong-senioren een nieuw contributietarief vastgesteld. 

Met ingang van dit verenigingsjaar zullen ook aanmaningskosten voor leden, die hun rekeningen niet tijdig voldaan hebben, in rekening gebracht gaan worden; per 1 november €25,00 en per 1 februari €50,00. Verder is besloten dat de korting voor gezinnen ook wordt aangepast, waardoor de maximale contributie voor gezinnen, allen wonende op één adres, is bepaald op €1.300,00 (excl. entreegeld en excl. toeslag topjeugd ABC). 

Op de ALV van 15 mei 2018 is verder besloten dat de A-topjeugd een toeslag van €100,00 betaalt en de BC-topjeugd een toeslag van €85,00 betaalt. 

Let op: de contributienota wordt per e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat door de leden zelf is opgegeven. Als u geen factuur ontvangt ontslaat u dat niet van de verplichting uw contributie te betalen.

Het rekeningnummer voor contributiebetalingen is NL32 ABNA 0592 4653 14. 


Senioren

€ 449,00

Jong-Senioren (18 t/m 24 jaar)

€ 390,00

ABC-jeugd

€ 434,00

D-jeugd

€ 394,00

E-jeugd

€ 343,00

F-jeugd  

€ 293,00

Stadion

€ 293,00

LG-jeugd 

€ 140,00

Trimhockey

€ 180,00

Trainingsleden (alleen trainen, niet spelen)

€ 180,00

Niet-spelende leden

€ 123,00

Donateurs minimaal 

€ 35,00

Maximale contributie voor gezinnen, allen wonende op één adres, excl. entreegeld en excl. toeslag topjeugd ABC

€1.300,00 

Toeslag topteams A

€ 100,00

Toeslag topteams BC

€ 85,00Entreegeld (éénmalig en uitsluitend voor nieuwe leden):

Senioren / junioren

€ 150,00

Trimhockey- en trainingsleden

€ 75,00  


Inning van contributie

AH&BC heeft sinds 2016 de inning van contributies uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies.

Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau.

 

Wat betekent dit concreet?

ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail.

 

Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. (Betaling in één termijn is kosteloos, bij betaling in termijnen geldt tot een bedrag van €150 €1.00 extra, boven een bedrag van €150,00 €2.00 extra per termijn.) 

De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

 

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zal alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en voor u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie.

Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u vinden op https://clubcollect.com/legal/privacystatement. Incasso vindt plaats op 25 juli (en bij betaling in meerdere termijnen ook op 25 september en op 25 oktober). Bij betaling ná 1 november wordt de rekening verhoogd met €25,00 administratiekosten, exclusief eventuele incassokosten. 

Opzeggen van lidmaatschap bij Hockeyclub Amsterdam doe je schriftelijk vóór 1 juni via een mail naar [email protected], of per post naar AH&BC, Postbus 7843, 1008 AA Amsterdam. (Mondelinge) opzeggingen bij coaches, categorieleiding en teamleden zijn niet geldig.

 

De club ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie omdat de privé situatie van een lid is veranderd, door bijvoorbeeld verhuizing, blessure of door zwangerschap, en hij/zij daardoor een deel van het seizoen niet heeft kunnen spelen.

Wij wijzen u erop dat de club hiervoor niet verantwoordelijk is. Indien u vóór aanvang van het seizoen laat weten dat u niet in staat bent om te spelen, kan uw lidmaatschap worden stopgezet of kunt u niet-spelend lid worden. 

De KNHB heeft voor haar leden (ieder lid van een hockeyclub is tevens lid van de KNHB) heeft twee verzekeringen afgesloten bij Interpolis:
- een aansprakelijkheidsverzekering en
- een ongevallenverzekering.
Als u een beroep wilt doen op één van deze verzekeringen kies dan onderstaande link, waar u ook een schadeformulier kunt downloaden en invullen:

http://www.knhb.nl/clubs/verenigings-+ondersteuning/verzekeringen/cDU1595_Verzekeringen.aspx