f
1.header.png 2.header.png 3.header.png 4.header.png 5.header.png 6.header.png 7-.jpg 7.header.png 8-.jpg

Contributie

Hier vindt u:

1. De contributiebedragen voor het lopend seizoen

2. Het bankrekeningnummer voor contributiebetalingen

3. Informatie over beëindiging lidmaatschap

4. Restitutie van contributie

5. Informatie over verzekeringen

6. Hoe de contributie wordt geïnd

 

De contributies van de leden kunnen jaarlijks aangepast worden. Afgelopen jaren heeft de club geïnvesteerd in twee nieuwe watervelden en sproei-installaties. Mede daarom wordt in 2019 afgeweken van een verhoging op basis van de inflatie. Zoals op de ALV van 22 juni 2009 is afgesproken, worden de kosten voor de vereniging (velden, clubhuis, trainers) afgedekt door de contributies.

De contributies voor het seizoen 2019-2020 zijn zichtbaar in onderstaand overzicht. Dit jaar is er voor de jong-senioren een nieuw contributiebedrag vastgesteld. 

Met ingang van dit verenigingsjaar zullen ook aanmaningskosten voor leden die hun rekeningen niet tijdig voldaan hebben in rekening gebracht gaan worden; per 1 november €25,00 en per 1 februari €50,00. Verder is besloten dat de korting voor gezinnen wordt aangepast waardoor de maximale contributie voor gezinnen, allen wonende op één adres, is bepaald op €1.300,00 (excl. entreegeld en excl. toeslag topjeugd ABC). 

Op de ALV van 15 mei 2018 is verder besloten dat de A-topjeugd een toeslag van €100,00 betaalt en de BC-topjeugd een toeslag van €85,00. 

Let op: de contributienota wordt per e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat door de leden zelf is opgegeven. Als u geen factuur ontvangt ontslaat u dat niet van de verplichting uw contributie te betalen.

Het rekeningnummer voor contributiebetalingen is NL32 ABNA 0592 4653 14, t.n.v. AH&BC. Vermeld bij betaling altijd uw lidnummer!


Senioren

€ 449,00

Jong-Senioren (18 t/m 24 jaar)

€ 390,00

ABC-jeugd

€ 434,00

D-jeugd

€ 394,00

E-jeugd

€ 343,00

F-jeugd  

€ 293,00

Stadion

€ 293,00

LG-jeugd 

€ 140,00

Trimhockey

€ 180,00

Trainingsleden (alleen trainen, niet spelen)

€ 180,00

Niet-spelende leden

€ 123,00

Donateurs minimaal 

€ 35,00

Maximale contributie voor gezinnen, allen wonende op één adres, excl. entreegeld en excl. toeslag topjeugd ABC

€1.300,00 

Toeslag topteams A

€ 100,00

Toeslag topteams BC

€ 85,00Entreegeld (éénmalig en uitsluitend voor nieuwe leden):

Senioren / junioren

€ 150,00

Trimhockey- en trainingsleden

€ 75,00  


Opzeggen van lidmaatschap bij Hockeyclub Amsterdam doe je schriftelijk vóór 1 mei via een mail naar [email protected], of per post naar AH&BC, Nieuwe Kalfjeslaan 19, 1182 AA Amstelven.  (Mondelinge) opzeggingen bij coaches, categorieleiding en teamleden zijn niet geldig.

 

De club ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie omdat de privé situatie van een lid is veranderd, door bijvoorbeeld verhuizing, blessure of door zwangerschap, en hij/zij daardoor een deel van het seizoen niet heeft kunnen spelen.

Wij wijzen u erop dat de club hiervoor niet verantwoordelijk is. Indien u vóór aanvang van het seizoen laat weten dat u niet in staat bent om te spelen, kan uw lidmaatschap worden stopgezet of kunt u niet-spelend lid worden. 

De KNHB heeft voor haar leden (ieder lid van een hockeyclub is tevens lid van de KNHB) twee verzekeringen afgesloten bij Interpolis:
- een aansprakelijkheidsverzekering en
- een ongevallenverzekering.
Als u een beroep wilt doen op één van deze verzekeringen kies dan onderstaande link, waar u ook een schadeformulier kunt downloaden en invullen:

http://www.knhb.nl/clubs/verenigings-+ondersteuning/verzekeringen/cDU1595_Verzekeringen.aspx