1-1.png 2-2.png 3.png 4-4.png 5-5.png 6.png 7.png 8.png

Algemeen

  • Aanmelding van nieuwe leden kan uitsluitend via onderstaand formulier .
  • Kinderen voor SpeelBal kunnen niet via dit inschrijfformulier worden aangemeld. Dit kan alleen via de pagina inschrijving speelbal.
  • Vul het formulier volledig in a.u.b.; incomplete formulieren worden niet in behandeling genomen.
  • Als u vragen hebt of problemen ondervindt, neemt u dan a.u.b. contact op met [email protected]. Bel hiervoor a.u.b. niet de club.
  • Aanmelding betekent helaas niet meteen dat u lid bent/uw kind lid is. U ontvangt hierover later een bericht.
Jeugdleden kunnen worden ingeschreven van 1 maart tot 1 mei van ieder jaar. 

 

Let op:

1. Jeugdleden kunnen jaarlijks vanaf 1 maart tot 1 mei worden ingeschreven voor het in september startende seizoen. Voor jeugdleden die in aanmerking komen voor de 1e jaars F/"Stadionkinderen" en dus geboren zijn in het jaar 2017 is de inschrijftermijn tot 1 april  

Het heeft geen zin het geboortejaar van het kind zodanig aan te passen dat inschrijving wél mogelijk is en vervolgens Ledenadministratie te vragen de geboortedatum te corrigeren. Dergelijke inschrijvingen worden niet opgenomen in het bestand.

Het inschrijfformulier is tot 09:00 uur op 1 maart geblokkeerd voor inschrijvingen van jeugdigen.

2. Senioren kunnen het hele jaar worden ingeschreven.

3. Voor ouders geldt: In de reglementen van AH&BC en de KNHB is bepaald dat ouders die geen lid zijn van de vereniging maar op enige wijze in een functie actief zijn of zullen zijn voor de vereniging, onder het tuchtrecht zullen vallen van beide organisaties. Senioren vallen automatisch onder dit tuchtrecht.


Paspoort
Uitsluitend bij inschrijving van ZESJARIGEN verwachten wij een kopie van het paspoort van het kind dat aangemeld wordt. Wilt u dit a.u.b. per mail sturen naar [email protected]. Als dit niet lukt dan graag per post naar Nieuwe Kalfjeslaan 19, 1182 AA Amstelveen.
Zonder de kopie van het paspoort wordt de inschrijving niet in behandeling genomen.
Paspoorten worden na controle verwijderd.

Door u aan te melden gaat u akkoord met de volgende reglementen:

U verklaart tevens bekend te zijn met de contributie bedragen en de regels mbt restitutie van contributie. 
Uiterlijk 1 juni laten wij de jeugd weten of we het aangemelde kind hebben kunnen plaatsen.


Vink aan of een junior, senior of vrijwilliger wordt ingeschreven
   
Persoonsgegevens
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Gegevens ten behoeve van automatische incasso
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
INSCHRIJVING SENIOREN (NIET INVULLEN VOOR JEUGDLEDEN)
  Ouders die hun kind aanmelden zetten "nvt" bij de vragen en gaan verder bij Inschrijving Junioren.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
INSCHRIJVING JUNIOREN
  ABC-junioren opgelet: bij AH&BC wordt van jeugdleden in de ABC categorie verwacht dat zij de jongere jeugd ondersteunen (coachen, trainen, fluiten).

 
   
   
   
   
  (Geheel getal)  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Inzet voor de club
  AH&BC is een vereniging die draait op de inzet van leden en op ouders van jeugdleden. Wij doen dan ook een beroep op u om een bijdrage te leveren als vrijwilliger van de club. Wilt u aangeven waarvoor wij uw medewerking mogen vragen:

 
   
   
Vrijwilliger
   
   
   
Ondertekening
  Door het inschrijfformulier in te vullen en op de "verzendknop" te drukken voor elektronische verzending verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met: 1) Het huishoudelijk reglement van AH&BC, en toestemming te geven voor automatische incasso van de lidmaatschapscontributie en voor automatische incasso van door de KNHB opgelegde boetes (gele en rode kaarten) voor de aangemelde persoon. 2) Ook verklaart u kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met de door AH&BC gehanteerde privacyregels zoals deze zijn opgenomen in de Privacyverklaring (o.a. akkoord zijn met gefotografeerd en gefilmd worden voor publicatie op onze website en/of social media), en met de 7 uitgangspunten van AH&BC leden en het door de KNHB opgestelde Tuchtreglement. 3) Informatie over inschrijvingskosten, contributiebedragen en regels m.b.t. opzegging en restitutie contributie heeft u gelezen.

 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.