1.header.png 2.header.png 3.header.png 4.header.png 5.header.png 6.header.png 7-.jpg 7.header.png 8-.jpg
Als u problemen ondervindt tijdens het invullen van het formulier, wilt u dan aub NIET naar de club bellen. Stuur in plaats daarvan een e-mail naar [email protected] 

Let op:
1. Jeugdleden kunnen jaarlijks vanaf 1 maart worden ingeschreven voor het in september startende seizoen. Voor jeugdleden die op 1 januari van een jaar 6 jaar oud zijn is de inschrijftermijn 1 maart tot 1 april. Na 1 april is inschrijving voor 6-jarigen niet meer mogelijk. Neem eventueel contact op met [email protected]

Het kind dat ingeschreven wordt moet op 1 januari 2022 6 jaar oud zijn. Het formulier accepteert daarom geboortedata nĂ¡ 31 december 2015 niet!  
N.B. HET HEEFT GEEN ZIN DE GEBOORTEDATUM VAN HET KIND ZODANIG AAN TE PASSEN DAT INSCHRIJVING WÉL MOGELIJK IS, en vervolgens Ledenadministratie vragen de geboortedatum te corrigeren. Dergelijke inschrijvingen worden niet opgenomen in het bestand.

2. Senioren kunnen het hele jaar worden ingeschreven. 

3. Dit geldt alleen voor ouders: In de reglementen van AH&BC en de KNHB is bepaald dat ouders die geen lid zijn van de vereniging maar op enige wijze in een functie actief zijn of zullen zijn voor de vereniging, onder het tuchtrecht zullen vallen van beide organisaties.  
Senioren vallen automatisch onder dit tuchtrecht.

Paspoort
Bij inschrijving van ZESJARIGEN verwachten wij een kopie van het paspoort van het kind dat aangemeld wordt. Wilt u dit a.u.b. per mail sturen naar [email protected] Als dit niet lukt dan graag per post naar Nieuwe Kalfjeslaan 19, 1182 AA Amstelveen.
Zonder de kopie van het paspoort wordt de inschrijving niet in behandeling genomen.

Voor allen
AH&BC wijst u op de volgende van toepassing zijnde documenten:

-Privacyverklaring

https://ahbc.nl/files/documenten/2019611_AHBC%20privacy%20verklaring%20-%20jan%2019%20-%20final.pdf


- Tuchtreglement

https://ahbc.nl/files/documenten/20141029_0814%20Tuchtreglement.pdf
Vink aan of een junior, senior of vrijwilliger wordt ingeschreven
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  (Geheel getal)  
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
INSCHRIJVING SENIOREN (NIET INVULLEN VOOR JEUGDLEDEN)
  Ouders die hun kind aanmelden zetten "nvt" bij de vragen en gaan verder bij Inschrijving Junioren.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
INSCHRIJVING JUNIOREN
  ABC-junioren opgelet: bij AH&BC wordt van jeugdleden in de ABC categorie verwacht dat zij de jongere jeugd ondersteunen (coachen, trainen, fluiten).

 
   
   
   
   
  (Geheel getal)  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Inzet voor de club
  AH&BC is een vereniging die draait op de inzet van leden en op ouders van jeugdleden. Wij doen dan ook een beroep op u om een bijdrage te leveren als vrijwilliger van de club. Wilt u aangeven waarvoor wij uw medewerking mogen vragen:

 
   
   
Lidmaatschap
  Voordat (u of) uw kind geplaatst wordt kan het Bestuur u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.

 
Vrijwilliger
   
   
   
Ondertekening
  Door het inschrijfformulier in te vullen en op de "verzendknop" te drukken voor elektronische verzending verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement van AH&BC, en toestemming te geven voor automatische incasso van de lidmaatschapscontributie en voor automatische incasso van door de KNHB opgelegde boetes (gele en rode kaarten) voor de aangemelde persoon. Ook verklaart u kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met de door AH&BC gehanteerde privacyregels zoals deze zijn opgenomen in de Privacyverklaring, en kennis genomen te hebben van het door de KNHB opgestelde Tuchtreglement.