f
1.header.png 2.header.png 3.header.png 4.header.png 5.header.png 6.header.png 7-.jpg 7.header.png 8-.jpg
Jeugd algemeen Feb
23

Presentatie jeugdbeleid 8 & 15 mrt

Nieuws afbeelding
Jeugdbeleid presentatie verschoven naar 8 en 15 maart
Het jeugdbeleid is vorige week per mail gepresenteerd aan de spelers en ouders van de jeugd. Het afgelopen jaar hebben we samen met Thomas, Teun en Maartje en de Technische Commissie, veel tijd gestoken in het vastleggen van hoe wij het graag zien op onze club. Je kunt het Jeugdbeleid van AH&BC vinden achter de link jeugdbeleid.

Tezamen met het jeugdbeleid hebben wij ook een organisatiestructuur vastgelegd. Er zijn duidelijke functieomschrijvingen gemaakt voor alle medewerkers en er is ook in zekere zin vastgelegd wat wij verwachten van de vrijwilligers zoals coach, manager, technische commissie. Ook deze zijn te vinden onder de link organisatie.

We willen door deze vastlegging een betere basis hebben om de jeugdorganisatie aan te kunnen sturen, maar ook duidelijker zicht te hebben op eventuele veranderingen en verbeteringen die moeten worden doorgevoerd. Heel belangrijk is dat het geen statisch document is maar dat wij zullen blijven evalueren wat beter moet of anders. Transparantie is belangrijk. We hebben ook juist onze leden en ouders van leden nodig om ons daarbij te helpen.

Om jullie iets meer tijd te geven om het jeugdbeleid te lezen hebben we onze zoompresentatie uitgesteld. De zoommeeting om inhoudelijk op het beleid in te gaan en vragen te beantwoorden zullen wij houden op 8 en 15 maart as om 20.30 uur. Meld je hier aan voor de zoomsessie, en ontvang volgende week een uitnodiging.