1-1.png 2-2.png 3.png 4-4.png 5-5.png 6.png 7.png 8.png
Aannamebeleid
Aannamebeleid Junioren en SpeelBal 
JUNIOREN
Inschrijving van junioren is in 2017 mogelijk van 1 maart tot 1 mei.
1. Het aan te melden kind moet op 1 november 6 jaar oud zijn.
2. Voorrang bij plaatsing hebben:
a. In principe broertjes/zusjes van kinderen en kinderen van spelende leden die minstens 1 jaar lid zijn. Let op: deze inschrijvingen moeten vóór 1 april zijn ontvangen! Deze voorrangsregel geldt niet voor broertjes en zusjes van kinderen die als talent zijn aangenomen. Met uitzondering van de regel voor zesjarigen. 
b. Kinderen die minimaal 1 jaar lid zijn geweest en na verblijf elders weer lid willen worden.
c. (Klein)kinderen van ereleden, leden van verdienste, spelers dames/heren 1 en oud-leden die van betekenis zijn (geweest) voor de club. (Klein)kinderen van spelende leden in directe lijn. Als er weinig plaatsen te verdelen zijn geldt vervolgens of het spelende lid zich verdienstelijk maakt/heeft gemaakt voor de club; dit ter beoordeling van het Bestuur.
3. De inschrijving sluit op 1 mei, na deze datum kunnen geen rechten meer worden ontleend aan bovengenoemde voorwaarden.
N.B. Alleen in overleg met de Jeugdleiding mag een kind meetrainen.
 
 
SPEELBAL
1. Kinderen voor SpeelBal kunnen uitsluitend aangemeld worden via een mail naar [email protected]. Dit kan ieder jaar van 15 tot 30 juni.
2. Kinderen die SpeelBal doen (4- tot 6-jarigen) zijn geen lid van AH&BC en hebben geen recht op een automatisch lidmaatschap. Daarvoor zijn de regels van het aannamebeleid van AH&BC van toepassing.
3. Wanneer een kind vóór 1 november de 6-jarige leeftijd heeft bereikt en lid wil worden, moet het vóór 30 april voor het volgende seizoen hebben aangemeld via de website van AH&BC.
4. Voor 50% van de aanmeldingen voor SpeelBal geldt dat kinderen die voldoen aan de bovengenoemde criteria 2a t/m 2c voorrang hebben bij plaatsing, en voor 50% wordt plaatsing bepaald door loting.
 
Aannamebeleid Senioren 
1. In april ontvangen de captains/captaines van senioren- en veteranenteams een overzicht van ledenadministratie,waarop zij moeten aangeven welke spelers blijven, wie vertrekken en wie zij willen voordragen als nieuw lid.
2. Ieder team moet uit tenminste 16 spelers bestaan.
3.Voorrang bij plaatsing hebben spelers die doorstromen uit de jeugd van AH&BC.
4. De samenstelling van teams t/m 2e klasse wordt mede bepaald door het bestuur.
5. Het bestuur stimuleert de doorstroming van senioren naar veteranen. Leden met veteranenleeftijd worden geacht naar een van de veteranenteams over te stappen.
6. Twee teams die in dezelfde klasse spelen en veel vertrekkende leden hebben, kunnen worden samengevoegd.
7. Inschrijvingen van 'buiten' zullen in overleg met captain/captaine die zelf geen voordrachten heeft worden geplaatst, totdat het team uit 16 leden bestaat.