1-1.png 2-2.png 3.png 4-4.png 5-5.png 6.png 7.png 8.png
Contributie/opzeggen/verzekering
Contributie seizoen 2017-2018 

Op de buitengewone ALV van 22 juni 2009 hebben de leden ermee ingestemd dat de contributie jaarlijks wordt aangepast ,en dat hiervoor het gebruikelijke indexcijfer CAO lonen per maand, zoals de KNHB dat hanteert, wordt gevolgd.

De contributies voor 2017-2018 zijn verhoogd met 1% t.o.v. 2016-2017.


Tevens is besloten dat de korting voor gezinnen is aangepast, waardoor de maximale contributie voor gezinnen, allen wonende op één adres, is bepaald op €1.200,00 die eveneens jaarlijks wordt aangepast aan het indexcijfer - voor 2017-2018 betekent dit €1.224,00.

 

Op de ALV van 9 november 2011 is besloten dat de ABC topjeugd een toeslag van €75,00 betaalt.  

 

Let op: De contributienota wordt per e-mail verstuurd naar de door de leden opgegeven e-mailadressen in ons bestand. Het niet ontvangen hebben van de factuur ontslaat u niet van de verplichting uw contributie te betalen.

 

Rekeningnummer voor contributiebetalingen is NL32ABNA059 24 65 314.

 

 

Senioren

€ 443,00

ABC-jeugd

€ 417,00

D-jeugd

€ 372,00

E-jeugd

€ 310,00

F-jeugd

€ 273,00

LG-jeugd

€ 140,00

Trimhockey

€ 180,00

Trainingsleden (alleen trainen, niet spelen)

€ 180,00

Niet-spelende leden 

€ 123,00

Donateurs minimaal

€ 35,00

Maximale contributie voor gezinnen met thuiswonende kinderen, excl. entreegeld en excl. toeslag topjeugd ABC

€ 1.224,00

Toeslag topteams ABC

€ 75,00

 Zaalhockey 

                              €50,00

Entreegeld (éénmalig en uitsluitend voor nieuwe leden):

Senioren/junioren €150, trimhockey- en trainingsleden €75, zaalhockey-leden €25.


Incasso vindt plaats 25 augustus (en bij meer termijnen ook 25 september en 25 oktober).
Bij betaling ná 10 september wordt de rekening verhoogd met €25.00 administratiekosten, exclusief eventuele incassokosten.
Gespreide contributiebetaling is mogelijk, mits een automatische incasso wordt getekend.

 

 
Opzeggen lidmaatschap 

Opzeggen van lidmaatschap bij Hockeyclub Amsterdam doe je schriftelijk vóór 1 juni via een mail naar [email protected], of per post naar AH&BC, Postbus 7843, 1008 AA Amsterdam.

(Mondelinge) opzeggingen bij coaches, categorieleiding en teamleden zijn niet geldig.

 


 
Restitutie contributie 
De club ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie omdat de privé situatie van een lid is veranderd, door bij voorbeeld verhuizing, blessure of door zwangerschap, en daardoor een deel van het seizoen niet heeft kunnen spelen.
Ik wijs u er echter op dat de club hiervoor niet verantwoordelijk is. Indien u vóór aanvang van het seizoen laat weten dat u niet in staat bent om te spelen, kan uw lidmaatschap worden stopgezet of kunt u niet-spelend lid worden.
 
Namens het bestuur,
Maikel van Verseveld,
penningmeester AH&BC
 
Verzekeringen 
De KNHB heeft voor haar leden (en ieder lid van een hockeyclub is tevens lid van de KNHB) heeft twee verzekeringen afgesloten bij Interpolis:

- een aansprakelijkheidsverzekering en
- een ongevallenverzekering.

Als je een beroep wilt doen op één van deze verzekeringen kies dan onderstaande link, waar je ook een schadeformulier kunt downloaden en invullen:


http://www.knhb.nl/clubs/verenigings-+ondersteuning/verzekeringen/cDU1595_Verzekeringen.aspx