1-.jpg 2-.jpg 3-.jpg 4-.jpg 5-.jpg 6-.jpg 7-.jpg 8-.jpg

SpeelBal

SpeelBal is een uniek sportprogramma voor jongens en meisjes van 4 en 5 jaar oud. Het introduceert de kinderen in de wereld van de sport, waar ze onder begeleiding van gespecialiseerde trainers spelenderwijs verschillende vaardigheden en eigenschappen ontwikkelen. De focus van het programma ligt op:

  • De fysieke mogelijkheden leren kennen
  • Het verbeteren van de grove en fijne motoriek
  • Concentratie, focus en luistervaardigheden
  • Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden ontwikkelen

De trainers worden in samenspraak met de club geselecteerd en gecoördineerd door CompaNanny. Deze kinderopvangorganisatie staat bekend om haar expertise op het gebied van pedagogiek en kindontwikkeling. CompaNanny’s pedagogische filosofie richt zich op de ontwikkeling van verschillende eigenschappen voor kinderen, zoals respect hebben voor een ander, verantwoordelijkheidsgevoel hebben, niet onverschillig zijn en zelfvertrouwen hebben. Paul van Praagh is dit jaar het gezicht van SpeelBal.


Inschrijving

  • Ouders die hun kinderen bij CompaNanny op de BSO hebben geplaatst kunnen gebruik maken van de voorinschrijving, deze is vanaf 1 juni 2018. Klik HIER voor het CompaNanny-inschrijvingsformulier.
  • De algemene inschrijving voor SpeelBal start op 15 juni 2018. Voor het inschrijfformulier klik HIER.
In de week van 9 juli krijgen alle ouders bericht over plaatsing. 


Voor 50% van de aanmeldingen voor SpeelBal geldt dat de volgende kinderen voorrang hebben bij plaatsing: 
  • Broertjes/zusjes van kinderen die minstens 1 jaar spelend lid zijn van AH&BC.
  • (Klein)kinderen van spelende leden in directe lijn.
  • Als er weinig plaatsen te verdelen zijn geldt vervolgens of het spelende lid zich verdienstelijk maakt/heeft gemaakt voor de club.
  • (Klein)kinderen van ereleden, leden van verdienste, spelers dames/heren 1 en oud-leden die van betekenis zijn (geweest) voor de club; dit ter beoordeling van het Bestuur.

Als er teveel aanmeldingen zijn wordt plaatsing bepaald door loting. Voor de andere 50% wordt plaatsing altijd bepaald door loting.

Let op: Kinderen die deelnemen aan SpeelBal worden hierdoor GEEN lid van Hockeyclub Amsterdam! Inschrijven voor Amsterdam om te hockeyen gaat apart via het inschrijvingsformulier.

Betaling


Inschrijving is mogelijk per blok van 12 trainingen. Ieder seizoen heeft 2 blokken. De kosten per blok zijn € 144,-. Bij aanname ontvangt u een bevestigingsmail van de toegekende plaats op SpeelBal. Uw inschrijving voor SpeelBal is uitsluitend geldig als het verschuldigde bedrag (€144,- per blok) vóór de start van het blok waarvoor u bent ingedeeld op rekeningnummer NL47 ABNA 047 11 67 029 t.a.v. AH&BC o.v.v. SpeelBal en naam kind is overgemaakt. Restitutie is helaas niet mogelijk. Mocht het bedrag niet ontvangen zijn, dan behouden wij ons het recht voor om uw kind niet te plaatsen en het plekje aan een ander kind te geven.

Locatie

SpeelBal wordt gegeven op het kleine 'Simpel'-veldje naast het clubhuis van Hockeyclub Amsterdam.

Het jaar bestaat uit 2 blokken van 12 lessen. Blok 1 is van september tot en met december en blok 2 is van maart tot en met juni.

Dagen

Woensdag worden er lessen gegeven van 14.00-15.00, 15.00-16.00 en 16.00-17.00 uur.
Vrijdag worden er lessen gegeven van 14.00-15.00, 15.00-16.00 en 16.00-17.00 uur.

Data van SpeelBal seizoen 2018-2019:  
Blok 1 is van 5 september t/m 30 november 2018
Blok 2 start na de Krokusvakantie t/m medio juni 2019