1-.jpg 2-.jpg 3-.jpg 4-.jpg 5-.jpg 6-.jpg 7-.jpg 8-.jpg

Lidmaatschap

Inschrijving van nieuwe jeugdleden die op 1 december van het aanmeldingsjaar 6 jaar zijn is alleen mogelijk in de maanden maart en april. Broertjes, zusjes en kinderen van spelende leden moeten zijn opgegeven vóór 1 april om in aanmerking te kunnen komen voor de voorrangsregeling. Deze voorrangsregel geldt niet voor broertjes en zusjes van kinderen die als talent zijn aangenomen. Met uitzondering van de regel voor zesjarigen. 
Senioren kunnen het hele jaar door worden aangemeld. Meer info bij de ledenadministratie.   

Opzeggen van lidmaatschap bij Hockeyclub Amsterdam doe je schriftelijk vóór 1 juni via een mail naar [email protected], of per post naar AH&BC, Postbus 7843, 1008 AA Amsterdam. (Mondelinge) opzeggingen bij coaches, categorieleiding en teamleden zijn NIET geldig.

Aanmelding van nieuwe leden kan uitsluitend met het inschrijfformulier. Lees vóór u het inschrijfformulier invult eerst de informatie over contributie, opzeggen en voorwaarden voor restitutie van contributie.

Net als bij andere hockeyclubs in Nederland is ons ledenaantal de laatste jaren enorm gegroeid, vooral bij de jeugd. Dat komt onder meer door de enorme uitstraling van onze club, met beide hoofdklasseteams, een groot aantal internationals, de succesvolle jeugdopleiding en het Wagener Stadion.

Maar de capaciteit van onze accommodatie en begeleidingsstaf is beperkt. Daardoor zijn we genoodzaakt om per leeftijdscategorie maxima te stellen aan het aantal nieuwe leden. 

Voor een vereniging als AH&BC is de inzet van vrijwilligers van wezenlijk belang. Zonder hen functioneert een club eenvoudigweg niet. De bereidheid om wat extra's te doen is een voorwaarde voor lidmaatschap en kan zelfs doorslaggevend zijn.  Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welke vrijwilligerstaken uw voorkeur hebben. Wilt u bij inschrijving a.u.b. op het volgende letten:

Algemeen

 • Aanmelding van nieuwe leden kan uitsluitend via ahbc.nl.
 • Kinderen voor SpeelBal kunnen niet via dit inschrijfformulier worden aangemeld.
 • Dat kan alleen bij inschrijving speelbal.
 • Vul het formulier volledig in a.u.b.; incomplete formulieren worden niet in
 • behandeling genomen.
 • Als u vragen hebt, neemt u dan a.u.b. contact op met l[email protected]
 • Aanmelding betekent niet dat u lid bent/uw kind lid is!
 • Voordat u of uw kind geplaatst wordt, kunt u uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek met het Bestuur.

Junioren

- Nieuwe jeugdleden kunnen zich in de maanden maart en april opgeven voor AH&BC. Het inschrijfformulier is open vanaf 1 maart. 

- Voorrang bij plaatsing hebben:
a. In principe broertjes/zusjes van spelende jeugdleden en kinderen van spelende leden die minstens 1 jaar lid zijn. Deze voorangsregel geldt niet voor broertjes en zusjes van kinderen die als talent zijn aangenomen. Met uitzondering van de regel voor zesjarigen.  De intentie van deze regel  is dat ouders met meer dan 1 kind voor wedstrijden/trainingen met één club van doen hebben. Let op: de inschrijving van broertjes/zusjes/kinderen moet vóór 1 april zijn ontvangen! Na deze datum kunnen geen rechten meer worden ontleend aan bovengenoemde voorwaarden.

b. Kinderen die minimaal 1 jaar lid zijn geweest en na verblijf elders weer lid willen worden.

c. (Klein)kinderen van ereleden, leden van verdienste, spelers dames/heren 1 en oud-leden die van betekenis zijn (geweest) voor de club. (Klein)kinderen van spelende leden in directe lijn. Als er weinig plaatsen te verdelen zijn geldt vervolgens of het spelende lid zich verdienstelijk maakt/heeft gemaakt voor de club; dit ter beoordeling van het Bestuur.

- De inschrijving voor jeugdleden sluit op 1 mei. (Senioren kunnen zich het hele seizoen aanmelden.)

N.B. Alleen in overleg met de Jeugdleiding mag een kind meetrainen.

- Talentvolle spelers/speelsters die in aanmerking willen komen voor een eerstelijns-team vullen (vrijblijvend) het inschrijfformulier in - betaling van contributie vindt pas plaats als er sprake is van lidmaatschap.

Vervolgens graag een een e-mail met duidelijke motivatie sturen naar [email protected]. De jeugdcommissie neemt dan contact op.

 

 

LET OP: WIJZIGING 
Stadionkinderen

Vanaf aankomend seizoen (2019-2020) verschuiven wij de "leeftijdsdatum" van 1 november naar 1 december. Dat betekent dat nieuwe jeugdleden die geboren zijn tussen 1 november 2012 en 1 december 2013 zich in de maanden maart en april mogen opgeven voor de "stadionkinderen" van AH&BC.

Speelbal

 1. Kinderen voor SpeelBal kunnen uitsluitend aangemeld worden via een mail naar [email protected] Dit kan ieder jaar van 15 tot 30 juni.
 2. Kinderen die SpeelBal doen (4- tot 6-jarigen) zijn geen lid van AH&BC en hebben geen recht op een automatisch lidmaatschap. Daarvoor zijn de regels van het aannamebeleid van AH&BC van toepassing.
 3. Wanneer een kind vóór 1 december de 6-jarige leeftijd heeft bereikt en lid wil worden, moet het vóór 30 april voor het volgende seizoen zijn aangemeld via de website van AH&BC.
 4. Voor 50% van de aanmeldingen voor SpeelBal geldt dat kinderen die voldoen aan de bovengenoemde criteria 2a t/m 2c voorrang hebben bij plaatsing, en voor 50% wordt plaatsing bepaald door loting.
Senioren
 1. In april ontvangen de captains/captaines van senioren- en veteranenteams een overzicht van ledenadministratie, waarop zij moeten aangeven welke spelers blijven, wie vertrekken en wie zij willen voordragen als nieuw lid.
 2. Ieder team moet uit tenminste 16 spelers bestaan.
 3. Voorrang bij plaatsing hebben spelers die doorstromen uit de jeugd van AH&BC.
 4. De samenstelling van teams t/m 2e klasse wordt mede bepaald door het bestuur.
 5. Het bestuur stimuleert de doorstroming van senioren naar veteranen. Leden met veteranenleeftijd worden geacht naar een van de veteranenteams over te stappen.
 6. Twee teams die in dezelfde klasse spelen en veel vertrekkende leden hebben, kunnen worden samengevoegd.
 7. Inschrijvingen van 'buiten' zullen in overleg met captain/captaine die zelf geen voordrachten heeft worden geplaatst, totdat het team uit 16 leden bestaat.

Klik hier voor het inschrijfformulier