Adresgegevens


Bezoekadres

Nieuwe Kalfjeslaan 19
1182AA Amstelveen

Postadres
Postbus 7843
1008 AA Amsterdam

Clubhuis
Op zaterdag 020-426 6154
Op zondag 020-426 6156

Accommodatie en contributie-administratie 
Peter Fontijn
(maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00): 
Mail: [email protected]
Tel: 020-4266152

Clubmanager AH&BC, commerciële zaken en sponsoring
Alexia Sifneos 
(maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00)  
Mail: [email protected]
Tel: 020-4266151

PR & Communicatie zaken en pers 
Frederique Bom
(dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00)
Mail: [email protected]
Tel: 020-4266153

Wedstrijdsecretaris Senioren; contactpersoon voor o.m. wedstrijdverzoeken, trainingen en veldindelingen
Marianne Wiegman
Mail: [email protected]
Tel: 06-27621448

Adreswijzigingen, beëindiging lidmaatschap, verzoeken om inlogcodes

NB. in het weekend worden bovenstaande telefoonnummers niet opgenomen. 

Bankrekeningnummer voor contributie
NL32 ABNA 059 24 65 314