1-.jpg 2-.jpg 3-.jpg 4-.jpg 5-.jpg 6-.jpg 7-.jpg 8-.jpg

Statuten en reglementen

Voor alle leden en vrijwilligers (of hun wettelijk vertegenwoordigers) van de Amsterdamsche Hockey & Bandy Club zijn onderstaande documenten en overige besluiten bindend.


Datum Naam Omschrijving
18-6-2019 16:18:56  AH&BC Privacy Wetgeving  De Privacy Verklaring is goedgekeurd in de ALV van 19 jan 2019, met een aantal kleine aanpassingen op basis van input van leden.  Bekijk