1.header.png 2.header.png 3.header.png 4.header.png 5.header.png 6.header.png 7-.jpg 7.header.png 8-.jpg

Statuten en reglementen

Voor alle leden en vrijwilligers (of hun wettelijk vertegenwoordigers) van de Amsterdamsche Hockey & Bandy Club zijn onderstaande documenten en overige besluiten bindend.


Datum Naam Omschrijving
24-2-2020 16:05:37  EHBO Protocol   Hoe te handelen in bepaalde situaties.   Bekijk 
18-6-2019 16:18:56  AH&BC Privacy Wetgeving  De Privacy Verklaring is goedgekeurd in de ALV van 19 jan 2019, met een aantal kleine aanpassingen op basis van input van leden.  Bekijk