1.header.png 2.header.png 3.header.png 4.header.png 5.header.png 6.header.png 7-.jpg 7.header.png 8-.jpg

Beleid en reglementen

Voor alle leden en vrijwilligers (of hun wettelijk vertegenwoordigers) van de Amsterdamsche Hockey & Bandy Club zijn onderstaande documenten en overige besluiten bindend.

 

 • Gedragscode en omgangsregels bij AH&BC…
 • … kunnen we onszelf zijn
 • De begeleider zal de sporter geheel vrijblijvend begeleiden bij zijn/haar sportprestaties, zonder tegenprestaties te eisen, vragen of ontvangen.

 • De begeleider zal met een positieve grondslag zorgdragen voor het aangaan en behouden van een waardige relatie tussen begeleider en sporter.

 • Elke vorm van lichamelijk contact of aanraken tussen begeleider en sporter is slechts gericht op de te bereiken sportprestaties. Waarbij het aanraken van intieme delen van het lichaam niet nodig is.

 • De begeleider heeft een professionele houding naar de sporter toe. De begeleider houdt hierbij een gepaste afstand tot het privéleven van de sporter.

 • De begeleider communiceert in zijn/haar functie op een respectvolle manier, waarbij insinuaties, toespelingen en seksueel getinte opmerkingen niet geduld worden.

 • … zorgen we voor elkaar
 • De begeleider beschermt de sporter tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van grensoverschrijdend gedrag. De begeleider zal te allen tijde de fysieke en mentale integriteit van de sporter bewaken en bevorderen.

 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of grensoverschrijdend gedrag tegen de sporter.

 • We spreken elkaar allemaal (ook buiten de lijnen) aan op ons gedrag.

 • … zijn we positief sportief
 • De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.

 • We gaan te allen tijde respectvol om met elkaar, de tegenstander en de scheidsrechter.
 •  
 • (Begeleider = trainer, coach, manager of andere, al dan niet betaalde, functionaris van AH&BC)

 


Datum Naam Omschrijving
24-2-2020 16:05:37  EHBO Protocol   Hoe te handelen in bepaalde situaties.   Bekijk 
18-6-2019 16:18:56  AH&BC Privacy Wetgeving  De Privacy Verklaring is goedgekeurd in de ALV van 19 jan 2019, met een aantal kleine aanpassingen op basis van input van leden.  Bekijk