1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png

Speelbal

 


Speelbal is een uniek sportprogramma voor jongens en meisjes van 4 tot en met 6 jaar oud. Het introduceert de kinderen in de wereld van de sport, waar ze spelenderwijs verschillende vaardigheden en eigenschappen ontwikkelen. De focus van het programma ligt op:

  • De fysieke mogelijkheden leren kennen
  • Het verbeteren van de grove en fijne motoriek
  • Concentratie, focus en luistervaardigheden
  • Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden ontwikkelen

Paul van Praagh is al jarenlang de vaste trainer van Speelbal. Dit doet hij samen met trainers uit de jeugd van AH&BC.


 

Het programma is in samenwerking met CompaNanny ontwikkeld. Deze kinderopvangorganisatie staat bekend om haar expertise op het gebied van pedagogiek en kindontwikkeling. CompaNanny’s pedagogische filosofie richt zich op de ontwikkeling van verschillende eigenschappen voor kinderen, zoals respect hebben voor een ander, verantwoordelijkheidsgevoel hebben, niet onverschillig zijn en zelfvertrouwen hebben.


BLOKKEN
Het seizoen bestaat uit 2 blokken van 12 lessen. Blok 2 is van maart tot en met juni 2022. De inschrijving voor blok 2van dit seizoen (2021-2022) start op 16 november aanstaande.


INSCHRIJVING EN VOORRANG

Klik hier voor het inschrijfformulier. Inschrijven van kinderen kan vanaf 16 november 2021. Voor plaatsing van kinderen voor Speelbal geldt dat de volgende kinderen voorrang krijgen:

1) kinderen die al meededen aan eerdere blokken van Speelbal;

2) broertjes/zusjes van kinderen die eerder meededen aan Speelbal.

Let op: deze voorrangsregels geven voorrang aan plaatsing maar geven geen garantie op plaatsing in de (eerste) voorkeursgroep. Ook gelden deze voorrangsregels alleen voor inschrijvingen die zijn gedaan in de eerste twee weken nadat de inschrijving is gestart.


KOSTEN
De kosten per blok zijn € 160,-. Ouders krijgen na inschrijving een bevestiging. Wij streven ernaar voor 1 februari 2022 te berichten of een kind geplaatst is en voor welk trainingsuur (zie hieronder). Een trainingsuur kan alleen starten als er minimaal 16 kinderen zijn ingeschreven. Het kan zijn dat trainingsuren moeten worden samengevoegd.

Let op:kinderen die deelnemen aan Speelbal worden hierdoor GEEN lid van Hockeyclub Amsterdam (AH&BC). Inschrijven voor Amsterdam om te hockeyen gaat via een apart inschrijfformulier.


INFORMATIE EN LOCATIE
Speelbal wordt gegeven op het kleine 'Simpel'-veldje naast het clubhuis van Hockeyclub Amsterdam. Ervaring leert dat het een positief effect heeft op de kwaliteit van de training en participatie van de kinderen als de ouders niet aan de lijn staan. We verzoeken ouders daarom om alleen even bij de start en/of aan het einde van de training aan de lijn te staan. Uiteraard is er voldoende ruimte voor ouders wiens kinderen het fijn vinden als zij de eerste trainingen erbij blijven. Aan de start van ieder blok zal een informatiebijeenkomst georganiseerd worden voor alle ouders waarin meer informatie over het programma, de trainingen en de trainers wordt gegeven.

Bij vragen kunnen ouders terecht bij de organisatie (zie hierna) en bij Paul van Praagh vlak voor het begin of net na een training.


DAGEN EN TRAININGSUREN

WOENSDAG

VRIJDAG

Groep W1: 13:30 – 14:30 uur VOL

Groep V1: 14:30 - 15:30 uur

Groep W2: 14:45 – 15:45 uur

Groep V2: 15:30 – 16:30 uur VOL

Groep W3: 16:00 – 17:00 uur

Groep V3: 16:30 – 17:30 uur


 

 

DATA seizoen 2021-2022 – blok 2

BLOK 2

WOENSDAG                                                             VRIJDAG


 2 maart 2022

 4 maart 2022

 9 maart 2022

 11 maart 2022

 16 maart 2022

 18 maart 2022

 23 maart 2022

 25 maart 2022

 30 maart 2022

 1 april 2022

 6 april 2022

 8 april 2022

 20 april 2022

 22 april 2022

 11 mei 2022

 13 mei 2022

 18 mei 2022

 20 mei 2022

 1 juni 2022

 3 juni 2022

 8 juni 2022

 10 juni 2022

 15 juni 2022

 17 juni 2022

 ORGANISATIE EN VRAGEN

De coördinatie van Speelbal wordt gedaan door Benine Warmer-Feith (foto links) en Maaike Feenstra-Janssen (foto rechts). Heeft u vragen? Stuur een mail naar: [email protected]