1-1.png 2-2.png 3.png 4-4.png 5-5.png 6.png 7.png 8.png

Vrienden van AH&BC

De Vereniging Vrienden van de AH&BC werd in 1995 opgericht. De band met AH&BC Amsterdam moest in stand gehouden worden, ook als de lidmaatschapsvorm van de hockeyclub zelf niet meer aansloten bij de gewenste verbintenis.

Voor de groep "Vrienden” is hockey de bindende factor en daarmee is onze vereniging een mooi instituut om het contact met elkaar te onderhouden. De vriendschappelijke banden die ontstaan zijn tijdens het actieve lidmaatschap of vrijwilligerstaken worden aangehouden door het samen kijken naar wedstrijden van de topteams, terwijl tijdens de borrels met bitterballen de nieuwste ontwikkelingen van het hockey in het algemeen en binnen de hockeyclub in het bijzonder besproken worden. Je kunt de bijeenkomsten dus zien als een reünie.

Vrienden zijn nu (oud)-hockeyers, (oud)-vrijwilligers, zij-instromende belangstellenden, en partners van hockeyers en vrijwilligers. Leeftijd speelt geen enkele rol!

De contributie (€30 per kalenderjaar) is bescheiden gehouden, maar geeft genoeg ruimte om jaarlijks een voorziening te schenken aan o.a. de jeugd van Amsterdam. In het algemeen wordt daarbij gekozen voor een duidelijk omschreven project dat zonder deze steun van de Vrienden niet, of moeilijk, te verwezenlijken zou zijn.

Er zijn op de afgesproken borrels altijd Vrienden met wie men het contact weer oppakt. Er zijn veel Vrienden die nooit overslaan. En als men een "vriend” mist wordt hij even opgebeld.

Spreekt het je aan om je bij de Vereniging Vrienden van AH&BC aan te sluiten?

Neem dan contact op met [email protected]

Jan Overberg, voorzitter

Bonnie Groenemeijer, secretaris

Rupert van Klaveren, penningmeester

Mia Moolenbeek, evenementen