1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png

Contributie

Hier vindt u:

1. De contributiebedragen voor het lopend seizoen

2. Het bankrekeningnummer voor contributiebetalingen

3. Informatie over beëindiging lidmaatschap

4. Restitutie van contributie

5. Informatie over verzekeringen

6. Hoe de contributie wordt geïnd

 

De contributies voor het seizoen 2021-2022, vastgesteld in de ALV van 29 juni 2021 zijn zichtbaar in onderstaand overzicht. Dit jaar wordt er 1 factuur gestuurd, waarbij de keuze door de leden gemaakt kan worden voor betaling in 1, 2 of 3 termijnen.

De factuur voor dit seizoen wordt gestuurd op 23 juli, de betalingsdata zijn vastgesteld op 27 juli,27 augustus en 27 september.

 

Let op: de contributienota wordt per e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat door de leden zelf is opgegeven. Als u geen factuur ontvangt ontslaat u dat niet van de verplichting uw contributie te betalen.

Het rekeningnummer voor contributiebetalingen is NL32 ABNA 0592 4653 14, t.n.v. AH&BC. Vermeld bij betaling altijd uw lidnummer!

Senioren

€ 455,00

Jong-Senioren (18 t/m 24 jaar)

€ 395,00

ABC-jeugd

€ 445,00

D-jeugd

€ 404,00

E-jeugd

€ 353,00

F-jeugd  

€ 320,00

Stadion

€ 320,00

LG-hockey

€ 160,00

Trimhockey

€ 200,00

Trainingsleden (alleen trainen, niet spelen)

€ 200,00

Niet-spelende leden

€ 130,00

Donateurs minimaal 

€   50,00

Maximale contributie voor gezinnen, allen wonende op één adres, excl. entreegeld en excl. toeslag topjeugd ABC

€1.350,00 

Toeslag topteams AB

€ 100,00

Toeslag topteams C

€ 85,00

Entreegeld (éénmalig en uitsluitend voor nieuwe leden):

€ 150,00Opzeggen van lidmaatschap bij Hockeyclub Amsterdam doe je schriftelijk vóór 1 mei via een mail naar [email protected], of per post naar AH&BC, Nieuwe Kalfjeslaan 19, 1182 AA Amstelveen.  (Mondelinge) opzeggingen bij coaches, categorieleiding en teamleden zijn niet geldig.

 

De club ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie omdat de privé situatie van een lid is veranderd, door bijvoorbeeld verhuizing, blessure of door zwangerschap, en hij/zij daardoor een deel van het seizoen niet heeft kunnen spelen.

Wij wijzen u erop dat de club hiervoor niet verantwoordelijk is. Indien u vóór aanvang van het seizoen laat weten dat u niet in staat bent om te spelen, kan uw lidmaatschap worden stopgezet of kunt u niet-spelend lid worden. 

De KNHB heeft voor haar leden (ieder lid van een hockeyclub is tevens lid van de KNHB) twee verzekeringen afgesloten bij Interpolis:
- een aansprakelijkheidsverzekering en
- een ongevallenverzekering.
Als u een beroep wilt doen op één van deze verzekeringen kies dan onderstaande link, waar u ook een schadeformulier kunt downloaden en invullen:

http://www.knhb.nl/clubs/verenigings-+ondersteuning/verzekeringen/cDU1595_Verzekeringen.aspx