f
1.header.png 2.header.png 3.header.png 4.header.png 5.header.png 6.header.png 7-.jpg 7.header.png 8-.jpg

SpeelBal


Speelbal is een uniek sportprogramma voor jongens en meisjes van 4 tot en met 6 jaar oud. Het introduceert de kinderen in de wereld van de sport, waar ze onder begeleiding van gespecialiseerde trainers spelenderwijs verschillende vaardigheden en eigenschappen ontwikkelen. De focus van het programma ligt op:

  • De fysieke mogelijkheden leren kennen
  • Het verbeteren van de grove en fijne motoriek
  • Concentratie, focus en luistervaardigheden
  • Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden ontwikkelen

Paul van Praagh is al jarenlang de vaste trainer van Speelbal. Dit doet hij samen met trainers uit de jeugd van AH&BC. Deze trainers worden in samenspraak met de club geselecteerd en gecoördineerd door CompaNanny. Deze kinderopvangorganisatie staat bekend om haar expertise op het gebied van pedagogiek en kindontwikkeling. CompaNanny’s pedagogische filosofie richt zich op de ontwikkeling van verschillende eigenschappen voor kinderen, zoals respect hebben voor een ander, verantwoordelijkheidsgevoel hebben, niet onverschillig zijn en zelfvertrouwen hebben.

BLOKKEN
Het seizoen bestaat uit 2 blokken van 12 lessen. Blok 1 is van september tot en met november en blok 2 is van maart tot en met mei.
De inschrijving voor blok 2 van dit seizoen, start op 1 november 2020. Het is mogelijk om uw kind voor blok 1 en 2 in te schrijven. Als u uw kind voor één blok inschrijft, moet u opnieuw uw kind inschrijven voor het volgende blok.

INSCHRIJVING EN KOSTEN
Klik hier voor het inschrijfformulier. De kosten per blok zijn € 144,-. Ouders krijgen vóór eind januari 2021 bericht of hun kind geplaatst is en voor welk trainingsuur.Een trainingsuur kan alleen starten als er minimaal 16 kinderen zijn ingeschreven. Het kan zijn dat trainingsuren moeten worden samengevoegd. Zonder tegenbericht zit uw kind in het trainingsuur waarvoor het is geplaatst.

Door het inschrijfformulier in te vullen en op de "verzendknop" te drukken voor elektronische verzending verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement van AH&BC, en toestemming te geven voor automatische incasso van de contributie. Ook verklaart u kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met de door AH&BC gehanteerde privacy regels zoals deze zijn opgenomen in de Privacyverklaring.

Let op: Kinderen die deelnemen aan Speelbal worden hierdoor GEEN lid van Hockeyclub Amsterdam! Inschrijven voor Amsterdam om te hockeyen gaat via een apart inschrijfformulier.

LOCATIE
Speelbal wordt gegeven op het kleine 'Simpel'-veldje naast het clubhuis van Hockeyclub Amsterdam.

DAGEN EN TRAININGSUREN (onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen) – let op gewijzigd voor BLOK 2
Woensdag worden er lessen gegeven van 13.30-14.30, 14.30 - 15.30 en 15.45 - 16.45 uur.
Vrijdag is er les van 16.00 - 17.00 uur.

DATA seizoen 2020-2021
BLOK 1 vanaf 2 september t/m 27 november.
BLOK 2 vanaf 3 maart t/m 28 mei. 

BLOK 2

WOENSDAG

VRIJDAG

3 maart 2021

5 maart 2021

10 maart 2021

12 maart 2021

17 maart 2021

19 maart 2021

24 maart 2021

26 maart 2021

31 maart 2021

2 april 2021

7 april 2021

9 april 2021

14 april 2021

16 april 2021

21 april 2021

23 april 2021

28 april 2021

30 april 2021

12 mei 2021

14 mei 2021

19 mei 2021

21 mei 2021

26 mei 2021

28 mei 2021

 

CORONA PROTOCOL
Kijk hier voor het meest recente corona protocol van AH&BC.


Vragen? Stuur een mail naar: [email protected]